אז כמה כסף הוצאנו השנה? מסתבר שלא פחות ממה שהוצאנו שנה שעברה!

כאל תשלום בנייד, סקירה דוסיז צרכנות

מנתוני חברת כאל עולה:

  • למרות הקורונה, סך רכישות הישראלים בארץ בשנת 2020 נותר ללא שינוי בהשוואה לשנת 2019
  • בשנת 2020 חלה ירידה של 39% בסך הרכישות בחו"ל בהשוואה לשנת 2019
  • סך רכישות הישראלים (בארץ ובחו"ל) בשנת 2020:
  • הסתכמו בכ-346 מיליארד ₪ – קיטון של כ-4% לעומת אשתקד
  • גובה עסקה ממוצעת עמדה על 223 ₪ בדומה לאשתקד אז עמדה על 220 ₪
  • מחזור העסקאות בישראל בענף המחשבים גדל בכ-36%; ענף המזון גדל

בכ-15%; ובענף המסעדות חלה ירידה של כ-23% לעומת אשתקד

  • מחזורי העסקאות און ליין בענפים המובילים בישראל רשמו גידול של

כ-64% בענף המחשבים; כ-71% בענף המזון; וכ-103% בענף המסעדות

רכישות בישראל

למרות משבר הקורונה וסגירת ענפי מסחר רבים לאורך זמן, סך רכישות הישראלים בארץ במהלך 2020 נותר כמעט ללא שינוי והציג קיטון מזערי של 0.7% לעומת 2019, והסתכם בכ-328 מיליארד ₪ לעומת 330 מיליארד ₪ אשתקד, כך עולה מנתוני חברת כאל. גובה עסקה ממוצעת בישראל גדל ב-4% ועמד על 228 ₪ לעומת 220 ₪ ב-2019. מהנתונים עולה שהישראלים פיצו עצמם ביציאות מהסגרים תוך הגדלת היקף רכישותיהם, וכן שהסיתו את התשלומים ממזומן לכרטיסי אשראי.

רכישות בישראל20192020שיעור שינוי
סך רכישות (מיליארדי ₪) ₪B 330.3 ₪B 327.9-0.7%
עסקה ממוצעת (₪) ₪ 220 ₪ 228+4.0%

רכישות  בחו"ל (רכישות און ליין ורכישות פיזיות בחו"ל)

עצירת הטיסות והעובדה כי הישראלים נשארו בארץ הביאה לקיטון משמעותי בעסקאות פיזיות של הישראלים בחו"ל. אומנם הישראלים הגדילו את רכישותיהם באון ליין מחו"ל אך אלו לא פיצו על הפגיעה המשמעותית במחזורי עסקאות חו"ל, ולכן בשנת 2020 חלה ירידה של כ-39% בסך עסקאות חו"ל לעומת אשתקד, והן הסתכמו ב-2020 בכ-18 מיליארד ₪ לעומת 30 מיליארד ₪ אשתקד. בהלימה לכך, גובה עסקה ממוצעת בחו"ל רשמה קיטון של כ-29% ועמדה על 162 ₪ לעומת 227 ₪ אשתקד.

עם זאת מחזורי עסקאות באתרי חו"ל שנעשו און ליין עלו בכ-40% לעומת אשתקד, ואילו מחזורי עסקאות הקשורים לטיסות ותיירות חו"ל (פיזי ואון ליין) ירדו השנה בכ-80% לעומת אשתקד.

רכישות בחו"ל20192020שיעור שינוי
סך רכישות (מיליארדי ₪) ₪B 30.0 ₪B 18.1-39.6%
עסקה ממוצעת (₪) ₪ 227 ₪ 162-28.7%

סך עסקאות כולל – בישראל ובחו"ל

בשנת 2020 היקף עסקאות הישראלים בארץ ובחו"ל עמד על 346 מיליארד ₪ לעומת 360 מיליארד ₪ אשתקד ירידה של 4%. גובה עסקה ממוצעת ב-2020 עמדה על 223 ₪ לעומת 220 ₪ אשתקד, גידול של 1.5%.

 20192020% שינוי
סך רכישות (מיליארדי ₪) ₪B    360.3 ₪B     346.0-4.0%
עסקה ממוצעת (₪) ₪         220 ₪          223+1.5%

בבחינת התפלגות רכישות הישראלים בישראל ובחו"ל השנה לפי גילאים עולה כי גילאי 40-50 מהווים למעלה מרבע מסך הרכישות (26.6%), בעוד שגילאי 30-40 ו-50-60 מהווים כ-20% בכל קבוצת גיל. הסל החודשי הממוצע הגבוה ביותר ב-2020 הינו של גילאי 40-50 ועמד על כ-7,700 ₪ בממוצע לחודש, המבטא קיטון קל של כ-2% לעומת אשתקד. קבוצות הגילאים שהגדילו משמעותית את הסל החודשי הממוצע השנה הם גילאי 20-30 ו-16-20 שהביאו לגידול של כ-6% וכ-26% בהתאמה – מגמה הממחישה יותר מכל את אימוץ דפוסי הרכישות של הקהל הצעיר. עוד ממחישים הנתונים כי ככל שטווח הגילאים עולה, סל הרכישות קטן ואנו עדים לקיטון של 11.2% בגילאי 70+ לעומת אשתקד.

התפלגות רכישות לפי גילאים בשנת 2020 (% מתוך סך רכישות)
שכבת גיל16-2020-3030-4040-5050-6060-70+70
נתח מסך הרכישות0.7%10.6%20.5%26.6%19.5%13.6%8.5%
סל חודשי ממוצע בש"ח ללקוח בשנת 2020 בהשוואה ל-2019
שכבת גיל16-2020-3030-4040-5050-6060-70+70
סל חודשי ממוצע ב-2019 ₪ 732 ₪ 2,463 ₪ 5,500 ₪ 7,843 ₪ 7,688 ₪ 6,381 ₪ 4,764
סל חודשי ממוצע ב-2020 ₪ 923 ₪ 2,604 ₪ 5,587 ₪ 7,682 ₪ 7,325 ₪ 5,923 ₪ 4,231
% שינוי בהשוואה ל-2019+26.1%+5.7%+1.6%-2.1%-4.7%-7.2%-11.2%

מנתוני מחלקת האנליזה של כאל עולה כי משבר הקורונה נתן את אותותיו לאורך שנת 2020, ובשונה משנה קודמת אשר אופיינה בעלייה מקיפה של מחזורי העסקאות ברוב הענפים במשק הישראלי, השנה אנו עדים לקיטון בענפים מרכזיים לצד ענפים שהשכילו להתאים עצמם לעולם המקוון.

ענף המחשבים בישראל צמח בכ-36% לעומת אשתקד, במסגרתו נרשמה עלייה של כ-64% בקניות המקוונות בענף זה, המהוות כ-69% מסך רכישות המחשבים בישראל. גובה עסקה ממוצעת גדל בכ-26% ועמד השנה על 433 ₪ לעומת 345 ₪.

ענף המזון בישראל רשם צמיחה של כ-15% לעומת שנת 2019, במסגרתה חלה עלייה של כ-71% בקניות המקוונות המהוות כ-15% מסך רכישות המזון בישראל. גובה עסקה ממוצעת עמד על 163 ₪ לעומת 146 ₪, גידול של כ-11%.

ענף המסעדות בישראל שיקף ירידה של כ-23% לעומת אשתקד, בעוד שנרשמה עלייה חדה של כ-103% בקניות המקוונות המהוות כ-27% מסך העסקאות בענף המסעדות בשנה זו (לעומת כ-10% מסך העסקאות המקוונות בענף זה בשנת 2019).

בענף האופנה הישראלי נצפתה ירידה של כ-17% לעומת אשתקד, במסגרתה חלה עלייה משמעותית של כ-99% בקניות המקוונות המהוות כ-22% מסך הרכישות בתחום האופנה בישראל (בעוד שבשנת 2019 עמד סך הרכישות המקוונות בענף זה על כ-9%).

ענפים נוספים במשק הישראלי שהציגו ירידה במחזור העסקאות הינם ענף האנרגיה עם ירידה של כ-18%; ענף התעופה הישראלי בירידה של כ-81%; וענף הביטוח בירידה של 3.5%.

כלל הרכישות בענפים מוביליםסך רכישות (מיליארדי ₪) עסקה ממוצעת (₪) 
ענף20192020% שינוי20192020% שינוי
מזון ₪B 61.8 ₪B 71.2+15.3% ₪ 146 ₪ 163+11.1%
ביטוח ₪B 23.7 ₪B 22.8-3.5% ₪ 324 ₪ 317-2.3%
אופנה ₪B 18.3 ₪B 15.2-17.2% ₪ 234 ₪ 254+8.1%
אנרגיה ₪B 17.0 ₪B 13.9-18.2% ₪ 171 ₪ 154-9.9%
תחבורה ₪B 14.3 ₪B 13.6-4.9% ₪ 159 ₪ 185+16.2%
תקשורת ₪B 14.2 ₪B 14.5+2.8% ₪ 170 ₪ 174+1.9%
מסעדות ₪B 13.3 ₪B 10.3-22.8% ₪ 88 ₪ 92+5.0%
תעופה ותיירות ₪B 12.1 ₪B 2.2-81.5% ₪ 1,329 ₪ 336-74.7%
ריהוט ובית ₪B 11.1 ₪B 12.0+8.6% ₪ 478 ₪ 505+5.6%
פנאי ובילוי ₪B 9.2 ₪B 6.6-27.7% ₪  201 ₪ 223+11.0%
מוצרי חשמל ₪B 8.1 ₪B 9.3+16.0% ₪ 411 ₪ 484+17.9%
מחשבים ₪B 4.4 ₪B 5.9+36.3% ₪ 345 ₪ 433+25.6%
מזון מהיר ₪B 3.6 ₪B 4.0+8.7% ₪ 58 ₪ 67+15.1%
מסחר און לייןסך רכישות (מיליארדי ₪) עסקה ממוצעת (₪)  
ענף20192020% שינוי20192020% שינוי 
מזון ₪B 6.3 ₪B 10.7+70.7% ₪ 563 ₪ 540-4.1% 
מוצרי חשמל ₪B 4.0 ₪B 5.5+36.7% ₪ 1,270 ₪ 1,259-0.9% 
ריהוט ובית ₪B 3.8 ₪B 5.3+39.8% ₪ 1,970 ₪ 1,607-18.4% 
מחשבים ₪B 2.5 ₪B 4.1+63.7% ₪ 279 ₪ 389+39.6% 
אופנה ₪B 1.7 ₪B 3.4+99.1% ₪ 395 ₪ 400+1.1% 
מסעדות ₪B 1.4 ₪B 2.8+103.4% ₪ 136 ₪ 143+5.6% 
מזון מהיר ₪B 0.5 ₪B 1.0+83.0% ₪ 93 ₪ 112+21.2% 

איתי חזן, מנהל מערך דאטה ודיגיטל בכאל, אמר: "נכחנו לגלות כי למרות המשבר הכלכלי שפקד את 2020, היקף רכישות הישראלים ב'שנת הקורונה' נותר ללא שינוי של ממש בהשוואה לשנת קודמת. מהנתונים עולה כי הישראלים פיצו את עצמם ביציאות מן הסגרים תוך הגדלת רכישותיהם והתמקדות בציוד וריהוט לשדרוג הבית. כמו כן, לאור הנתונים נראה כי הישראלים  ביצעו מעבר מאמצעי תשלום של מזומן לכרטיסי אשראי. נקודה נוספת שראוי לציין והיינו עדים לה לאורך התקופה, היא מגמת הצמיחה המרשימה בשיעור הקניות באתרי האון ליין ומעבר הקמעונאים הישראליים לאון ליין. אני מאמין שניתן לומר בביטחון, כי השינוי באופי הרכישות שהביאה איתה הקורונה, כאן כדי להישאר גם לאחר המשבר והצרכן הישראלי ימשיך להתמקד ברכישות צרכניות חכמות מבעבר".

תגובות אחרונות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דוסיז
לוגו דוסיז צרכנות
העסקים שנפתחו השבוע
ריאיון השבוע
מבצעים
אופנה
בילוי
נופש-ותיירות
בריאות
בריאות
בתוך הבית
בתוך-הבית
גברים
גברים
גדג'טים וחדשנות
גדגטים
חגים
חגי-ישראל
טיפוח
טיפוח
יודאיקה
יודאיקה
יין ואלכוהול
יין
ילדים
ילדים
לימודים
לימודים
לכבוד שבת
לכבוד שבת
מוצרי תינוקות
מוצרי-תינוקות
מוסיקה
מוזיקה
מזון
מסעדות
מסעדות
מזון
משפחה
משפחה
נדל''ן
נדלן
ספרים
ספרים
פיננסים
פיננסים