היערכות לסוף שנת המס בצל הסגר השלישי – עושים סדר

היערכות לסוף שנת המס בצל הסגר השלישי – עושים סדר. סקירה דוסיז צרכנות

שנת 2020 שנת הקורונה הייתה השנה המסובכת ביותר לעסקים, מלאת מהמורות וקשיים תפעוליים ותפקודיים, ריבוי טפסים, הנחיות ושינויים בירוקרטיים ללא הרף.

רואי החשבון שעבדו כל השנה במתכונת חירום ממשיכים להיות חלק מכוחות ההצלה במשק כקו קדמי כדי להיות חלק ממערך ההצלה הכלכלי הלאומי.

בכל סוף שנה, נדרשים מרבית בעלי העסקים לנקוט בצעדים המומלצים, אך השנה הזאת בצל הקורונה מחייבת אותם לבצע את אותם צעדים בהקפדה יתרה.

אם יש לכם עסק או הנכם עצמאים – זה הזמן להתכונן לסוף שנת המס שכבר פה.

השנה הזאת היא שנה לא פשוטה להרבה עסקים- שנה שבה פוקד אותנו (ואת כל העולם) משבר הקורונה.

השנה הזאת הייתה מעניינת ומאתגרת במיוחד. שנה שבה עסקים רבים עמדו בפני אתגרים שמעולם לא נתקלו בהם, ומצד שני- עמדו בפניהם גם הזדמנויות. שנה שבה נמדדה לא רק המקצועיות של בעלי העסק, אלא גם היצירתיות, יכולת ההסתגלות והתכנון שלהם.

סוף שנת המס 2020 כבר פה, וזה הזמן לתזכר ולרענן את אופן ביצוע ספירת המלאי בעסק במיוחד לאור השנה הקשה שעברו העסקים והקשיים שמערים סגר שלישי.

כידוע נדרשים העסקים לספירות מלאי בסיומה של כל שנה (31/12) על פי חוק. רשות המיסים עדיין לא יודעת כיצד לפתור את הנושא מבחינתה. כיצד יראו מגוון פעולות סוף שנת המס וספירות המלאי השנתיות בעסקים??

ספירת המלאי תתבצע נכון ליום 31.12.20. ניתן לבצע את הספירה עד חודש לפני המועד הנ"ל או עד חודש אחרי המועד הנ"ל, ולאחר מכן לערוך את התיאומים הנדרשים לקביעת ערך המלאי ליום 31.12.20.
חשוב- אם הפרש הזמן בין יום הספירה ליום הנ"ל עולה על 10 ימים **חובה להודיע על כך מראש לפקיד השומה** רשימת המלאי תכלול את כל הטובין שבבעלות העסק או ברשותו.
טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם- ירשמו בנפרד.  

יש לערוך רשימת טובין שבבעלותכם ונמצאים בתאריך עריכת המפקד אצל אחרים **יש לקבל אישור ממחזיק המלאי על המלאי שלכם שנמצא ברשותו** גליונות ספירת המלאי צריכים להיות ממוספרים מראש בספרור עוקב.


חישוב שווי המלאי:
תזכורת- אין לכלול בחישוב את הטובין שאינם שייכים לכם, אך יש לכלול טובין הנמצאים ברשותם של אחרים ושייכים לכם.
חומרי גלם, אריזה וטובין למכירה- השווי שלהם יחושב לפי העלות שלהם (לא כולל מע"מ).
טובין שאינם תקינים או שמחיר מכירתם נמוך מהעלות- השווי שלהם יחושב לפי ערך המימוש/ המכירה **יש להדגיש ברשימה שהשווי חושב לפי שווי המימוש, ולפרט את הסיבה לכך**

ביצוע ספירת הקופה:
וזה הזמן לתזכר ולרענן את אופן ביצוע אופן ביצוע ספירת הקופה ליום 31.12.20

יש לספור את המזומנים שנותרו בקופה בסוף יום 31.12.20
יש להכין רשימת המחאות שנותרו בקופה בסוף יום 31.12.20- חשוב לפרט: מספר ההמחאה, בנק, מועד פרעון, סכום השיק
יש לערוך את ספירת הקופה לפי סוגים- מזומן, שיקים- בשלושה עותקים חתומים על ידי עורך הספירה ** על מנת להקל על ספירת הקופה, יש להפקיד בסוף יום העסקים את כל המזומנים והשיקים שניתן להפקידם.

מלבד החובה לערוך ספירת קופה בסוף שנת מס, ישנה חשיבות לספירת קופה במהלך כל השנה, מבחינת ניהול העסק.
ספירת הקופה מאפשרת בדיקה שאין חוסרים/ אי התאמות, כגון: התאמה בין התקבולים לקבלות שיצאו (במילים פשוטות- שלא פספסנו קבלה- הוצאת קבלה הינה חוק ברזל- הוצאת קבלה מיידית עם קבלת התקבול), בדיקה שלא "נעלמו" כספים מהקופה וכו'.
כמו כן, ספירת קופה באופן שוטף מאפשרת תכנון של תזרים המזומנים של העסק.

יש לבדוק שכל הוצאות העסק שלכם נכללות בספרי העסק, לוודא שקיבלתם חשבוניות מכל הספקים, שהעברתם אותן לרואה החשבון שלכם ושהן נרשמו בספרי העסק.
איך עושים את זה?
עוברים על דפי הבנק של העסק (מי שמנהל חשבון בנק לעסק בנפרד מחשבון הבנק האישי שלו- מרוויח בהירות ופשטות בתהליך הזה) ועל פירוטי האשראי בו ביצעתם תשלומים להוצאות עסקיות ומסמנים את כל התשלומים שהתקבלו עליהן חשבוניות ושהעברתם לרואה החשבון שלכם.
מה שלא סימנתם- פונים לספקים ומבקשים חשבוניות מס.

במידה וקיבלתם חשבוניות עבור הוצאות, שעברו 6 חודשים מתאריך החשבונית– עקרונית אסור לדרוש את מע"מ התשומות בגינן. אבל, תוכלו לפנות למנהל מע"מ, ולהגיש בקשה לקיזוז אותן תשומות באיחור.

הוצאות שחוזרות על עצמן כל השנה– כמו: טלפון נייח, טלפון סלולארי, אינטרנט, חשמל, ארנונה וכו'- בודקים שכולן נרשמו בספרי העסק שלכם, שלא פיספסתם אף חודש.
הכוונה להוצאות קבועות, שקיימות בפועל בכל חודש או חודשיים- ולכן קל מאוד לאתר חוסרים.
מומלץ לעבוד לאורך כל השנה באמצעות קובץ אקסל שבו רשומות כל סוגי ההוצאות האלה ומנוהל בו מעקב לפי חודשים.

בדיקת מקדמות למס הכנסה– על מנת להימנע מחובות מס בעת הגשת הדוח לשנת 2020 (יוגש החל מאפריל 2021, בהתאם למועד שנקבע עבורכם אם יש/ אין אורכה ואם יש/ אין לכם מייצג)- מומלץ לבדוק כבר היום את ההכנסה החייבת שאתם מעריכים שתהיה לכם מעסק בשנת 2020 (זה בעצם הרווח החייב במס שלכם מהעסק)- לעשות סימולציה כמה מס תהיו חייבים השנה בגין ההכנסה הזאת, ולהפחית מכך את המקדמות שכבר שילמתם.
ההפרש- הוא הפרש המס הצפוי לכם.
אם צפוי לכם הפרש לתשלום- מומלץ לפנות למס הכנסה, ולהסדיר אותו כבר בקרוב.
מקדמות שישולמו עבור שנת 2020 עד 31.1.2021- לא יצברו ריבית.
אם אין אפשרות תזרימית- ניתן לשלם על חשבון החוב בתשלומים (נניח 6 תשלומים)- ואז עד למועד הגשת הדוח בפועל- ייתכן ולא יהיה עוד הפרש לתשלום, או שהוא יקטן.
אם צפוי הפרש להחזר- יש לשקול הקטנת המקדמות עבור שנת 2020.

בדיקת ההכנסה המבוטחת בביטוח לאומי– גם כאן, בדומה לסעיף 4, יש להעריך מה ההכנסה הצפויה לשנת 2020, שחייבת בביטוח לאומי ולבדוק מה ההפרש בינה לבין מה שמוגדר במוסד לביטוח לאומי.
אם יש הפרש צפוי לתשלום- מומלץ לעדכן את המוסד לביטוח לאומי בגידול בהכנסה, ולשלם את ההפרשים. תשלום שיבוצע עד ליום 31.12.2020 יזכה אתכם בניכוי בשיעור 52% מהסכום שישולם- עוד בשנת 2020 וכך- גם תרוויחו את הזכויות והזכאויות הנובעות מההכנסה המבוטחת המעודכנת וגם תרוויחו את הניכוי ממש בקרוב- בעוד כמה חודשים, עם הגשת דוח 2020 תיהנו ממנו, בדרך של הפחתת מס הכנסה.

הפקדה לפנסיית חובה– החל משנת 2017 יש חובה על כל עצמאי להפקיד לתוכנית פנסיה. זאת בעצם הפקדה מינימלית שכל עצמאי מחוייב להפקיד.

הפקדה לפנסיה מעבר לחובה הקבועה בחוק והפקדה לקרן השתלמות– הפקדות אלה, מלבד צבירת זכויות לפנסיה ומלבד החסכון בקרן השתלמות- יאפשרו לכם הטבות מס בדוח השנתי שלכם בדרך של ניכוי או זיכוי, בהתאם לסוג ההפקדה.
לגבי קרן השתלמות- יש לזכור- כי זה עדיין אפיק חסכון, שהרווחים עליו פטורים ממס. כך שהרווח שלכם הוא כפול- גם הטבת מס עכשיו וגם חסכון פטור ממס לעתיד.

מענקי קורונה– במידה וקיבלתם מענק כלשהו במהלך משבר הקורונה- שימו לב שיצאה עבור כל מענק קבלה, ושהיא הועברה לרואה החשבון שלכם לצורך דיווח בדוח השנתי.
מענקי הקורונה חייבים במס הכנסה, ויש לקחת אותם בחשבון בסימולציות המס שאתם עורכים לשנת 2020.

מענקים שהתקבלו בעת משבר הקורונה מגופים אחרים– כגון: מענק לגני ילדים- יש להקפיד שהוצאתם חשבונית מס, שחייבת במע"מ ובמס הכנסה. ושהיא נכללת בסימולציות המס שלכם.

פחת מואץ– השקעות בציוד/ רכוש קבוע שבוצעו מיום 1.9.2020 (ועד 30.6.2021)- ניתן לדרוש בגינן כפל פחת. המשמעות היא- הוצאה גבוהה יותר של פחת בתקופה הנ"ל.
מומלץ לבדוק שהעברתם את כל חשבוניות הציוד שהשקעתם, כגון: מחשב, טלפון, ציוד לעבודה מקוונת בתקופת הקורונה וכדומה- על מנת שתוכלו ליהנות מהפחת הכפול.

במאמר הזה, יש התייחסות לבעלי עסקים, אך גם בעלי חברות – מומלץ שיעשו הערכות מס שנתיות של החברה ויבדקו את המקדמות. כמו כן, שיבדקו את שלמות ההוצאות שנרשמו בספרי החברה.

בנוסף להמלצות הנ"ל, יש לזכור שישנם החובות של כל בעל עסק בסוף שנה- כגון: ספירת מלאי, ספירת קופה.

באופן כללי, מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון שלכם, שיכול לראות את התמונה המלאה, ולקחת בחשבון הכנסות נוספות שלכם, במידה וישנן, לרבות נתוניכם האישיים ושיקולים נוספים.

מאת:

רו"ח רביטל רונן- לנץ מנהלת בקבוצת אליוט ישראל 

רו"ח אורי בארי יו"ר קבוצת אליוט ישראל וחבר קבוצת אליוט העולמית.

תגובות אחרונות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דוסיז
לוגו דוסיז צרכנות
העסקים שנפתחו השבוע
ריאיון השבוע
מבצעים
אופנה
בילוי
נופש-ותיירות
בריאות
בריאות
בתוך הבית
בתוך-הבית
גברים
גברים
גדג'טים וחדשנות
גדגטים
חגים
חגי-ישראל
טיפוח
טיפוח
יודאיקה
יודאיקה
יין ואלכוהול
יין
ילדים
ילדים
לימודים
לימודים
לכבוד שבת
לכבוד שבת
מוצרי תינוקות
מוצרי-תינוקות
מוסיקה
מוזיקה
מזון
מסעדות
מסעדות
מזון
משפחה
משפחה
נדל''ן
נדלן
ספרים
ספרים
פיננסים
פיננסים