'לבנו': להרנין לב אלמנות

מסע השתפכות הנפש בהרי הגליל לאלמנות זקני ירושלים בראשות הרבנית מסאטמאר

דלה העט ואיה הסופר להביע ולו במקצת את רגשות השמחה של האלמנות מזקני וצדיקי ירושלים ועוד כחמישים אלמנות מארה"ב ומאנגליה שחוו בשבת פרשת חיי שרה בעיר הקודש טבריה ובמסע השתפכות הנפש על ידי ארגון לבנו.


ארגון לבנו קם ונתייסד על ידי הצדיק הירושלמי רבי שמעון שפירא, בנו של הרה"ק רבי שמואל זצוק"ל, שלבו ער מאז למצוקות האלמנות של זקני ירושלים שמרוב התלאות כמעט ונשכחו מלב כל ונתעטפו ביגונם הכבד בבדידות כואבת ובדיוק לשם כך קם ארגון זה ונתייסד.


לשם כך פנה רבי שמעון שליט"א לשלוחו הנאמן והמסור איש חי ורב פעלים לכל דבר שבקדושה העסקן הנמרץ רבי הערשל כהן, בקריאה להרים את הכפפה, לראות מה ואיך לגרום שמחת לבב לאלמנות אלו שכבר השיאו את כל צאצאיהם ונשארו לבד בבדידות מעגמת את נפש.
ר' הערשל במעופו וחזונו הייחודי ובסייעתא דשמיא גלויה המלווה אותו על כל צעד ושעל בענין זה לא שוקט על שמריו עד שכל מחשבותיו נתונות סביב דבר זה וכך החל קורם עור וגידים לערוך שבת מיוחדת בשם "שבת עונג הרוחות" לאלמנות אלו שעצם ההתאחדות אחת עם רעותה, תביא מרפא ומזור לליבן, שבת ברמה גבוהה מאד, שלא תשכחנה לנצח את ייחודו, אשר לשם כך נדרש תוכנית מיוחדת שתרד לפרטי פרטים לדעת איך ובמה לשמח אותן וגם הכנה מאסיבית ובעיקר: הון רב, וכך יצאה לדרך השבת המדוברת ביותר בעולמן של האלמנות.
ראשית דרכו של ר' הערשל היתה כבר מאמצע הקיץ לפתחי נדיבי הלב בארה"ב למכור להם את זכויות השבת המיוחדת הזאת כדי לגייס את ההון העצום של 2 מליון שקל הנדרש לשם כך. כשהגיע לאוזני ר' הערשל רגישות ליבה הרחום של הרבנית הצדקנית מסאטמאר תליט"א לכל דבר שבחסד וצדקה ובפרט למצוקות אלמנות ויתומים, פנה אליה בבקשה מיוחדת לבוא ולשמש ככתר השבת הזאת בהשתתפותה האישית דבר שיתן חיזוק עצום לאלמנות אלו.
הרבנית הצדקנית תליט"א בראותה שמדובר באלמנות של צדיקי וזקני ירושלים נלהבה מאד ונרתמה מיד למבצע קדוש זה והבטיחה את השתתפותה יחד עם בנות משפחת המלכות בצירוף כחמישים אלמנות כאובות מבנות קהילת סאטמאר בארה"ב, ולשמש כתף מסייעת ולתת "עונג לרוחות" לאחר מכן נכנס ר' הערשל לקודש פנימה בבית כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לקבל ברכת הקודש להצלחת השבת.
מסע הקודש והשבת המיוחדת החלה בבוקר יום חמישי פרשת חיי שרה כ"ג חשון שיצאו בסך לעבר קברו של דוד מלכא משיחא בהר ציון לשפוך שיח לבקש על ביאת משיחנו בקרוב ושיאמר די לגלות ארוכה זאת ולבקש על צאצאיהם ועל סייעתא דשמיא שתלווה את השבת המיוחדת הזאת.


לאחר פרקי תהילים שנאמרו על ידן, שמעו האלמנות שיחת חיזוק מיוחדת מהגאון הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א שעודדן להסתכל תמיד על הטוב העוטף אותן. טרם יציאתן מהאתר הקדוש קיבלה במתנה כל אחת מהמשתתפות תרמוסון אישי עם תה חם שישמש להן למשך הנסיעה. אחר כך המשיכו לקברו של שמואל הנביא ע"ה לשפוך שם שיחן ואחר תפילתן קיבלו ערכות יקרות של ארוחת בוקר חלבית להזין את נפשן ולנסוך בהן כח לרגל המסע הנפלא שעדיין עומד לפניהן.


משם יצאו במסע מאורגן לעבר עיה"ק טבריה שם הגיעו בתחילת ערב ליל ששי למלון כינורות שהושכר והוכן במיוחד להן על ידי חברת ההפקות 'טיפ הפקות' של הרב מרדכי רבינוביץ ברמה מלכותית מדהימה גבוהה ומפוארת ובסטנדרטיים גבוהים ביותר הן באולמות השונים והן בחדרי הלינה כדי לתת הרגשה מרוממת לכל אחת מהמשתתפות.
מיד בהגיען חיכתה להן ארוחת ערב בשרית ממיטב המאכלים ובשפע רב כרצון כל אחת מהן. ולאחר מכן עלו על שאטלים שהסיעו אותם לאולם מפואר במרכז העיר שם שמעו הרצאה מרתקת ומאד מעשית מהמרצה המבוקש הרה"ח ר' אהרן מרגלית.


לאחר השיח המרתק נערך באותו מקום מעמד הפרשת חלה כללית שהופרשה על ידי הרבנית תליט"א וקדמו לכך הכנה בשירי קודש והתעוררות על ידי כלל המשתתפות כשרגע השיא היה מיד לאחר ההפרשה בכיבוי האורות כדי לתת הזדמנות מיוחדת של תפילה והתייחדות כל אחת עם בוראה. בסיום המעמד אמרו כולם ביחד תפילת נשמת כל חי להודות לה' הטוב על כל חסדיו הכלליים והפרטיים עם ניגוני רגש והתעוררות שהשאירו עליהן רושם בל ימחה. במקום קיבלה כל אחת – מהרבנית מרת רובינפלד שתחי' מארה"ב ערכת תפילות מיוחדת מבית היוצר המשובח של הוצאת ספרים "מילר" הכוללת 9 כרכים ואת הערב עשו במלון כינורות עם מיטב המאכלים והמזנונים מבית כינורות.


למחרת בבוקר, לאחר תפילת שחרית, יצאו יחד לעבר ים הכנרת שם עמד מוכן ספינה שתקח אותן ללב הים למקום המקובל מהאר"י הק' לבארה של מרים המסוגל לכל הרפואות כשבתוך הספינה הושמעו ניגוני קודש משמחים ועתיקים. משם המשיכו לעיה"ק צפת לעבר בית החיים העתיק לשפוך שיח על ציוני הקדושים הטמונים שם, כשבראשונה כשהיה כבר לאחר חצות יום הששי עלו לציונו של הצדיק רבי לייב בעל היסורים שזמן זה מסוגל מאד לכל הישועות, משם ירדו לעבר ציון האר"י הק' והרמ"ק והבית יוסף וכו' וכו'


אחת המחזות המרגשות ביותר מכל המסע הזה, היה בעת ההכנה להדלקת הנרות, שלשם כך קישטו את כל קיר הלובי של המלון בתמונות מעוררות השראה של מקומות הקדושים בארה"ק וצמוד שולחן – איצטבא מיוחדת לאורך כל הקיר כשעליו ערוכות 300 זוגות פמוטות יקרות מוכנות וממתינות דוממות לצדקניות להדלקת הנרות.
לעת סעודת חקל תפוחין בליל שבת נתיישבו יחד סביב שולחנות ערוכות ברוב פאר והדר בראשות הרבנית הצדקנית תליט"א לסעודה מלכותית שכללה מאכלי שבת ממיטב המטעמים והמעדנים כשהסעודה עצמה נמשכה לאורך 4 שעות תמימות עם בנאום מרתק בגודל כח האחדות על ידי הרבנית ווערצבערגער תחי' ממפעל משמרת השלום.


לאחר הסעודה נערכה 'באטע' סביב שולחנות ערוכות בפירות וקטניות ומיני תרגימא וארכה כשעתיים וחצי עם זמירות שבת ושירות ותשבחות לקל מלך יוצר כל ובמהלך הבאטע עלו על הדוכן כמה מהמשתתפות מכל קצווי תבל ירושלים, בית שמש, וויליאמסבורג, מונסי, לונדון, לספר את סיפורן האישי ואת דרכי ההתמודדות עם מעבריהן, דבר שנתן המון חיזוק לכלל המשתתפות.


בבוקר נטלו ידיהן לסעודת צפרא דשבתא שנערכה בטוב טעם ודעת וכמיטב הניהול של "לבנו" ושם נשאה דברי חיזוק הרבנית ניימאן תחי' מבית שמש בגודל ערכה של אם בישראל המגדלת ומדריכה את ביתה בדרך ה'. סעודה שלישית נערכה בהנחייתה של הרבנית רוטנברג תחי' בשוררה עימהן שירי רגש קודש ונשאה לפניהן דברי חיזוק מנסיונה הרב עם כלל המתמודדות.


לאחר הבדלה יצאו כולן בריקודי שמחה כשעה תמימה להודות ולהלל על המתנה הנפלאה שנתן להן ה' בשבת קודש מרוממת ומחממת את הלבבות. בעת הריקודין קיבלה כל אחת מהן ספר תהילים מפואר באותיות גדולות ומאירות עיניים על ידי מרת גאלדבערגר תחי' אשת חיל עטרת בעלה הנגיד המפואר המרומם הרה"ח רבי אברהם יודא שליט"א.


לאחר מכן ערכו להן תוכנית "נעילת שער" עם מצגת מיוחדת עם תמונות מובחרות מהמסע ובאותו מעמד קיבלה כל אחת מהן על ידי הרבנית הצדקנית תליט"א כיסוי ראש (ווייס טיכל) לכבוד שבת ויו"ט.
לאחר מכן קיבלו – שכמיה (שאל) מיוחדת ויקרה לעתות שמחה וצלוחית מים מבארה של מרים שנשאב בעת השייט בערב שבת – מאת הרבנית כהן תחי' ומאת אורחת הכבוד מרת לעפקאוויטש תחי מברוקלין אשת חיל עטרת בעלה הנגיד המרומם הרה"ח המפואר רבי חיים יודא שליט"א, במעמד זה נשאה אורחת הכבוד את דבריה לכלל המשתתפות בדברי ברכה וחיזוק והדגישה את רגשות לבה בגודל ערכה של שבת נפלאה זו הנוסכת כח רב מאד בלב כלל המשתתפות, דבר שבוודאי יקחו מהן חיזוק רב לכל השנה.


ושוב נערכה להן סעודת מלוה מלכה יוקרתית עם כל מיני מעדני חלב וכיו"ב. לאחר מכן עלו לשפוך נפשם על ציוני הקודש של רבי מאיר בעל הנס והרמב"ם והשלה"ק זי"ע. משם עלו לאתרא קדישא מירון על ציונו של התנא הקדוש שם הגיעו לעת חצות הלילה וכל ההיכל של ציון הקודש נתמלא מנשים צדקניות אלו ויחלו את פני ה' אלוקינו לתת להן ולכל ישראל ישועות ורפואות וכל ההיכל נתמלא מדמעותיהן ותעל שוועתם השמימה.


אחר כך עלו על גג הציון להדלקה לכבוד נשמתו של הרשב"י ולאחר מכן שמעו דברי חיזוק בשידור חי על ידי כ"ק האדמו"ר שליט"א שהוא עצמו שהה אותה עת במונטריאול שבקנדה יחד עם חסידיו ובדיבורו עמד על כך שכל אלמנה מחוייבת בעצמה מהתורה לשמח את עצמה בכל האפשר ולצאת מבדידותה בכל מילי דאפשר כדי לקיים רצון בוראה.


משם התפזרו האלמנות לבתיהם כשהם מלאות וגדושות בחיזוק והתעוררות ובידיים עמוסות בכל טוב של המתנות יקרות הערך שהרעיפו ב'ליבנו' במהלך השבת בנדבת ליבם של התורמים והנדיבים בארץ ובחו"ל.

תגובות אחרונות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דוסיז
לוגו דוסיז צרכנות
העסקים שנפתחו השבוע
ריאיון השבוע
מבצעים
אופנה
בילוי
נופש-ותיירות
בריאות
בריאות
בתוך הבית
בתוך-הבית
גברים
גברים
גדג'טים וחדשנות
גדגטים
חגים
חגי-ישראל
טיפוח
טיפוח
יודאיקה
יודאיקה
יין ואלכוהול
יין
ילדים
ילדים
לימודים
לימודים
לכבוד שבת
לכבוד שבת
מוצרי תינוקות
מוצרי-תינוקות
מוסיקה
מוזיקה
מזון
מסעדות
מסעדות
מזון
משפחה
משפחה
נדל''ן
נדלן
ספרים
ספרים
פיננסים
פיננסים