מפגש מיוחד עם מבקר המדינה

מפגש מיוחד עם מבקר המדינה. סקירה דוסיז צרכנות

"ביקורת המדינה פועלת לשפר את השירות הציבורי וחשוב שגם האוכלוסייה החרדית תכיר את פעילותנו" עשרות נציגים מהציבור החרדי ברשויות המקומיות ואנשי פניות הציבור התכנסו למפגש ייחודיעם מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן בירושלים בפני המשתתפים הוצגו דרכי הפנייה והטיפול של נציבות תלונות הציבור במשרד המבקר במטרה שיהיו לציבור החרדי הכלים להתגונן מול עוולות שלטוניות מפגש ייחודי […]