דו"ח איכות המים חציון 1 לשנת 2023

"מי שבע" השקיעו למעלה מ-54 מיליון ₪ . דוסיז צרכנות

מי השתייה בבאר שבע ובאופקים באיכות גבוהה "מי שבע" פרסם את דו"ח איכות המים לחציון הראשון לשנת 2023,במסגרתו נערכו מאות בדיקות ברשתות המים העירוניות בערים באר שבע ואופקים. אינג' מריו לובטקין, מנכ"ל "מי שבע": "דו"ח איכות המים החציוני מעיד עלכך שאיכות מי השתייה המסופקים בבאר שבע ובאופקים עומדת בתקנות בריאות העם והמים ראויים לשתייה" תאגיד […]