הדו״ח הירוק של Epson לשנת 2020:

הדו״ח הירוק של Epson לשנת 2020. סקירה דוסיז צרכנות

Epson פירסמה את דוח 'הבחירה הירוקה' הסוקר את פעילות החברה בתחומי ה״קיימות״ בשנת 2020
ברחבי אזור EMEA, הכולל גם את ישראל.