תחזיות זום ל-2021:

תחזיות זום ל-2021. סקירה דוסיז צרכנות

לימודים יישארו במתכונת היברידית, שירותי הבריאות יתגברו תמיכה
בטלה-רפואה, הבנקאות הקמעונאית תעבור לפלטפורמות וירטואליות