הילדה שנפצעה לאחר שהחליקה תפוצה ב-400,000 ש"ח

הילדה שנפצעה לאחר שהחליקה תפוצה ב-400,000 ש"ח

בתום הליך מהיר בתביעה ראשונה מסוגה: הילדה ממלונית הקורונה שנפצעה לאחר שהחליקה תפוצה ב-400,000 ש"ח בת השבע החליקה על רצפה רטובה במלונית קורונה כתוצאה מרשלנות ותןך שנה מהגשתהתביעה אושר לה הפיצוי מדובר בתביעה הראשונה שהוגשה נגד משרד הבטחון, פיקודהעורף ומלונית קורונה בהקשר של ההתנהלות במלוניות בתקופת הקורונהצ', הייתה בת שבע כאשר עברה את חוויית ההחלמה […]