חדש: רובוט ׳קשוח׳ 4X4 למשימות אקסטרים

חדש: רובוט ׳קשוח׳ 4X4 למשימות אקסטרים. סקירה דוסיז צרכנות

המפתחים מייעדים את הקובוט ה׳קרבי׳ למשימות ניטור ובקרה (דוגמת בגבולות), שימושים תעשייתיים
בהם יש קושי לשילוב בני אדם בגלל נגישות, או המצאות חומרים רעילים וכד׳, ולמשימות הובלה במבנים
סגורים ובתנאי שטח.