ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ – תוצאות רבעון המשך צמיחה בכל הפרמטרים

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ - החברה מציגה המשך צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים. סקירה דוסיז צרכנות

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-120.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

גידול של כ-26.4% ברווח הגולמי ברבעון שהסתכם לסך של כ-35.5 מיליון
ש"ח בהשוואה לסך של כ-28.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
עליה של 24% ברווח התפעולי ברבעון שהסתכם לסך של כ-12.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-10 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

גידול של כ-37.9% ברווח הנקי ברבעון שהסתכם בסך של 13.1 מיליון ש"ח לעומת 9.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

דגשים לתוצאות מחצית ראשונה והרבעון השני לשנת 2021
ההכנסות ממכירות וממתן שירותים ברבעון הסתכמו בכ-120.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.5% לעומת
כ-114.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממכירות וממתן שירותים במחצית
הראשונה הסתכמו לסך של כ-255.9 גידול של כ-14.5% לעומת 223.5 בתקופה המקבילה אשתקד.
בתחום המוצרים הביתיים חל גידול של כ-34.4 מיליון ש"ח ובתחום המערכות המסחריות חל קיטון בסך
של כ-2 מיליון ש"ח.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לסך של כ-35.5 מיליון ש"ח (כ- 29.4% מהמכירות), גידול של כ-
26.4% לעומת כ- 28 מיליון ש"ח (כ-24.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי
במחצית הראשונה הסתכם לכ-81 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-53.8 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול
של כ-50.6%. הגידול נובע בעיקרו מהעלייה במחזור המכירות בתחום המוצרים הביתיים וכן כתוצאה
מפעולות שהחברה נקטה במסגרת ההתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה.

הוצאות המכירה ברבעון הסתכמו לסך של 16.2 מיליון ש"ח לעומת 12.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
הוצאות המכירה במחצית הראשונה הסתכמו לסך של כ-33.8 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-27.7
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מגידול בשכר עבודה ונלוות בסך של כ-2.7 מיליון ש"ח, מגידול בהוצאות פרסום וקידום מכירות ועמלות מכירה, נטו, בסך של כ-2.2 מיליון ש"ח ומגידול
בהובלה ללקוחות בסך של כ-1.1 מיליון ש"ח.


הוצאות הנהלה ברבעון הסתכמו לסך של כ-6.9 מיליון ש"ח לעומת 5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד. הוצאות הנהלה במחצית הראשונה הסתכמו לסך של כ-14.1 מיליון ש"ח בהשוואה ל-11.2
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מגידול בהוצאות שכר עבודה ונלוות בסך
של כ-2.1 מיליון ש"ח.


הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-12.4 מיליון ש"ח (כ-10.3% מהמכירות) לעומת כ-10 מיליון ש"ח
(כ-8.7% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-23.9%. הרווח התפעולי במחצית
הראשונה הסתכם לכ – 33.2 מיליון ש"ח בהשוואה ל-15.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,
גידול של כ- 120.4%.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של כ-0.8 מיליון ש"ח לעומת 1.7 מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד. הוצאות המימון, נטו במחצית הראשונה הסתכמו לסך של כ-3 מיליון ש"ח לעומת
3.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מירידה בהוצאות ריבית לזמן קצר
כתוצאה מצריכת אשראי נמוכה יותר וכן הכנסות מעסקאות גידור מטבע.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-13.1 מיליון ש"ח לעומת כ-9.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
גידול של כ-37.9%. הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם לסך של כ-29.4 מיליון ש"ח בהשוואה
לכ-9.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-207.8%.

ההון העצמי של החברה ליום 30.06.2021 הסתכם בכ-213.4 מיליון ש"ח לעומת 223.6 מיליון ש"ח
ליום 31.12.2020. ההון העצמי הושפע מדיבידנד שהוכרז וטרם שולם בסך של כ-40 מיליון ש"ח,
ומנגד, הרווח הכולל לתקופה בסך של כ-29.8 מיליון ש"ח.
למותגים DELONGHI, BRAUN, BEKO, KENWOOD ו-LG (אשר מהווים מעל 80% ממחזור
הקניות והמכירות של החברה) לא קיים שווי מאזני בספרים.

תגובות אחרונות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דוסיז
לוגו דוסיז צרכנות
העסקים שנפתחו השבוע
ריאיון השבוע
מבצעים
אופנה
בילוי
נופש-ותיירות
בריאות
בריאות
בתוך הבית
בתוך-הבית
גברים
גברים
גדג'טים וחדשנות
גדגטים
חגים
חגי-ישראל
טיפוח
טיפוח
יודאיקה
יודאיקה
יין ואלכוהול
יין
ילדים
ילדים
לימודים
לימודים
לכבוד שבת
לכבוד שבת
מוצרי תינוקות
מוצרי-תינוקות
מוסיקה
מוזיקה
מזון
מסעדות
מסעדות
מזון
משפחה
משפחה
נדל''ן
נדלן
ספרים
ספרים
פיננסים
פיננסים