ברימאג מפרסמת את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2021

ברימאג מפרסמת את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2021. סקירה דוסיז צרכנות

ההכנסות בשנת 2021 הסתכמו לכ-516.6 מיליון ש"ח לעומת 506.2 מיליון ש"ח אשתקד

הרווח הגולמי בשנת 2021 גדל בכ- 14% והסתכם לכ-159 מיליון ש"ח

לעומת 139.2 מיליון ש"ח אשתקד

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2021 עלה והסתכם בכ-30.8% בהשוואה ל-

27.5% אשתקד

הרווח התפעולי גדל בכ- 28% בשנת 2021 והסתכם לכ-66.5 מיליון ש"ח

בהשוואה לסך של 52.1 מיליון ש"ח אשתקד

הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם לסך של 58.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-

51% ביחס לשנת 2020

בשנת 2021 ואחריה החברה חילקה דיבידנד בסך של כ- 70 מיליון ש"ח

שאול זילברשטיין, יו"ר החברה, מסר: "אנו מסכמים את שנת 2021 עם תוצאות טובות בכל הפרמטרים
וצמיחה חזקה ברווח הנקי. התוצאות הושגו הודות ליישום אפקטיבי מהלכים משמעותיים, לרבות צעדי
התייעלות בתקופת הקורונה, אשר סייעו לנו להציג המשך שיפור בתוצאות, על אף אתגרי התקופה.
בתחילת 2021 השקנו את 'מטרו', רשת מסחר קמעונאית עצמאית ואנו שבעי רצון מקצב ההתקדמות,
בהתאם לתוכנית העבודה ומהעמידה ברמת הציפיות שלנו ברמת ההקמה והתפעול. אנו מאמינים כי הרשת
תחזק את הזיקה של ברימאג לצרכן הסופי והקשר ליצרנים, תוך הרחבת ערוצי המכירה וחיזוק מותגי
החברה ומוצריה. הרשת מונה כיום כ- 16 חנויות ואנו שואפים להגיע בשנת 2022 ליעד של כ-30 חנויות
בפריסה ארצית רחבה. כמו כן, כחלק מפעילותנו להגדלת עצמאותנו הלוגיסטית, השלמנו בתחילת 2022 עסקה לרכישת 43% בחברה המחזיקה בכ- 78 דונם בקיבוץ גבעת ברנר להקמת מרכז לוגיסטי מתקדם
לשירות החברה, לתקופה ארוכת טווח."

דגשים לתוצאות שנת 2021
ההכנסות ממכירות וממתן שירותים בתקופה הסתכמו לסך של כ-516.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-
2.1% לעומת 506.2 בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מתחום המוצרים הביתיים.

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם לכ-159 מיליון ש"ח (30.8% מהמכירות) בהשוואה לכ-139.2
(27.5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-14.3%. הגידול נובע בעיקרו מהעלייה
במחזור המכירות בתחום המוצרים הביתיים וכן כתוצאה מפעולות שהחברה נקטה, בעיקר ברבעון
הראשון, במסגרת ההתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה.
הוצאות המכירה בתקופה הסתכמו לסך של כ-65.3 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-62.1 מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בשכר עבודה ונלוות בסך של כ-3.2 מיליון ש"ח.
הוצאות הנהלה בתקופה הסתכמו לסך של כ-27.5 מיליון ש"ח בהשוואה ל-25.3 מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מגידול בהוצאות שכר עבודה ונלוות ודמי ניהול בסך של כ-1.4
מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ – 66.5 מיליון ש"ח (12.9% מהמכירות) בהשוואה לכ-52.1
מיליון ש"ח (10.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 27.7%.
הוצאות המימון, נטו בתקופה הסתכמו לסך של כ-8 מיליון ש"ח לעומת 8.8 מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 8.8%.
הרווח הנקי בתקופה הסתכם לסך של כ-58.8 מיליון ש"ח (11.4% מהמכירות) בהשוואה לכ-39 מיליון
ש"ח (7.7% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-50.7%.
ההון העצמי של החברה ל-31.12.2021 הסתכם בכ-243.1 מיליון ש"ח לעומת 223.6 מיליון ש"ח ליום
31.12.2020. ההון העצמי הושפע מהרווח הכולל לתקופה בסך של כ-59.5 מיליון ש"ח, ומנגד, דיבידנד
ששולם בסך של 40 מיליון ש"ח.
בשנת 2021 החברה חילקה דיבידנד בסך כ- 40 מיליון ש"ח. ביום 24.3.2022 אישר דירקטוריון
החברה חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליוני ש"ח, שתבוצע במהלך חודש אפריל 2022.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2021
ההכנסות ממכירות וממתן שירותים ברבעון הסתכמו בכ-134.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 145.1 ברבעון
המקביל אשתקד. הרבעון המקביל אשתקד היה חזק מהממוצע על רקע השפעות מגפת הקורונה.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לסך של כ-39.1 מיליון ש"ח (כ- 29.1% מהמכירות), לעומת כ- 44.6
מיליון ש"ח (כ-%30.7 מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המכירה ברבעון הסתכמו לסך של 16.2 מיליון ש"ח לעומת 17.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד. משקף קיטון של כ-5.4% בהוצאות.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו לסך של כ-6.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 7.4 מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-16.1 מיליון ש"ח (כ-11.9% מהמכירות) לעומת כ-20.1 מיליון
ש"ח (כ-13.8% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של כ-3 מיליון ש"ח לעומת 3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-13.7 מיליון ₪ (10.2% מהמכירות) לעומת כ-15.4 מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד (10.6% מהמכירות).

תגובות אחרונות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דוסיז
לוגו דוסיז צרכנות
העסקים שנפתחו השבוע
ריאיון השבוע
מבצעים
אופנה
בילוי
נופש-ותיירות
בריאות
בריאות
בתוך הבית
בתוך-הבית
גברים
גברים
גדג'טים וחדשנות
גדגטים
חגים
חגי-ישראל
טיפוח
טיפוח
יודאיקה
יודאיקה
יין ואלכוהול
יין
ילדים
ילדים
לימודים
לימודים
לכבוד שבת
לכבוד שבת
מוצרי תינוקות
מוצרי-תינוקות
מוסיקה
מוזיקה
מזון
מסעדות
מסעדות
מזון
משפחה
משפחה
נדל''ן
נדלן
ספרים
ספרים
פיננסים
פיננסים